top of page

Eye Health

A pair of brown eyes for an eye health article.

Why is regular eye testing important?

Regular eye tests are important because your eyes don't usually hurt when something is wrong.

 

A sight test is a vital health check for your eyes that can pick up early signs of eye conditions before you're aware of any symptoms – many of which can be treated if found early enough.

Optometrists recommend that most people should get their eyes tested every two years. However, in some circumstances, they may recommend more frequent tests.

Our eye clinic is open every Tuesday and Thursday afternoons and Saturday mornings. 

Għaliex huwa importanti li titestja għajnejk regolari?

It-testijiet regolari tal-għajnejn huma importanti għax l-għajnejn tiegħek normalment ma jweġġgħux meta xi ħaġa tkun ħażina. Test tal-vista jistgħa juri sinjali bikrin tal-kundizzjonijiet ta 'l-għajnejn qabel ma tkun konxju ta' xi sintomi - li ħafna minnhom jistgħu jiġu kkurati jekk jinstabu kmieni biżżejjed.

L-optometristi jirrakkomandaw li test ta' l-għajnejn ghandu isir kull sentejn. Madankollu, f'xi ċirkostanzi, jistgħu jirrakkomandaw testijiet ta' vista aktar frekwenti.

Il-klinika tal-għajnejn taghna hija miftuħa nhar ta' Tlieta u Hamis wara nofsinhar u s-Sibt filgħodu. 

Eye tests: Inner_about
bottom of page