Why see a Dermatologist

A dermatologist is a medical doctor who specializes in disorders of the skin, nails and hair.

The 5 most common reasons patients seek the expertise of a dermatologist are:

Acne: While many over-the-counter acne treatments exist, eliminating acne can be a challenge. A dermatologist can provide advanced forms of treatment to individuals with acne that is unresponsive to OTC methods.

Skin Cancer: The key to effectively treating skin cancer is early detection. If you notice any changes to moles on your skin (including size, shape, and color) you should see a dermatologist right away.

Skin Conditions: Dermatologists have a deeper understanding of these ailments compared to a general practitioner, and thus are in a better position to resolve them.

Expert Skin Advice: Your dermatologist can provide a variety of tips to help you based on your skin type, and advice on the best skincare products and makeup to use.

Meta għandek tara tabib tal-ġilda (dermatologu)?

Tabib tal-ġilda jispeċjalizza fil-mard tal-ġilda, dwiefer u xagħar.

Il-ħames raġunijiet l-aktar komuni li in-nies ifittxu dermatologu huma dawn li ġejjin:


Ponot: Filwaqt li jeżistu ħafna trattamenti tal-'acne' mingħajr riċetta, l-eliminazzjoni tal-acne tista tkun sfida. Tabib tal-ġilda jista jipprovdi trattamenti avanzati lil individwi bl-acne fejn ma jkunux hadmu il medicini mingħajr ricetta.

Kanċer tal-Ġilda: Is-suċċess tat-tramenenti tal kanċer tal-gilda jiddependi fuq kemm ikun għadda zmien bejn
min meta tibda il kancer u meta issir id-djanjosi. Jekk tinnota xi tibdil fil-għadsa fuq il-ġilda tiegħek (inkluż id-daqs, il-forma u l-kulur) għandek tara dermatologu minnufih.

Kondizzjonijiet tal-Ġilda: Dermatologi għandhom għarfien aktar profond tal mard tal gilda mqabbla ma' tabib ġenerali, u għalhekk jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex isolvuhom.

Espert tal-Parir tal-Ġilda: Dermatologu jista jipprovdi pariri li jgħinu fil klassifikazzjoni tat-tip tal-ġilda li ghandek u pariri dwar l-aħjar prodotti għall-kura tal-ġilda tieghek.