heart for heart ultrasound

L-ultrasound tal-qalb jsir biex tara jekk il-qalb huwiex jahdem sew. Jekk jinstab li mhuwiex il-kaz dan jista jigi trattat permezz ta medicini.

L-ultrasound tal-qalb innaqas in-nurmu ta’ kumplikazzjonijiet min problemi fil-qalb li jistghu jigu trattati qabel ma jkun tard wisq (hsara permanenti) li f’certu kazijiet jista jwassal ghal-mewt.

Dan it-test jsir min specjalista tal-qalb u li jiehu il-hin li hemm bzonn.

Biex taghmel appuntament tista iccempel fuq 2122 5539 jew ibatilna messagg.

An echo can find problems with your heart, that you were not aware of, and that can be treated.

An echo reduces the number of complications from heart problems which can be treated before it is too late (irreversible damage) and which can sometimes lead to death. The echo is private and you won't be rushed.

Our heart clinic is run by a heart specialist (Cardiologist).

Phone 2122 5539 or send us a message to make an appointment.

 

An echo is an ultrasound of the heart that checks:

1. the blood vessels attached to the heart,
2. the heart's chambers,
3. heart valves,
4. heart walls.

The size and shape of your heart, and the size, thickness and movement of your heart’s walls is important to determine any problems.

The echo also checks:

1. The heart’s pumping strength,

2. If the heart valves are working correctly,

3. If blood is leaking backwards through your heart valves (regurgitation),

4. If the heart valves are too narrow (stenosis),

5. If there is a tumor or infectious growth around your heart valves.

You can book your echo here.