Doctors/Specialists in attendance / Tobba u specjalisti li jattendu l-ispizerija

Ear, Nose and Throat (ENT) Clinic /  Klinika tal-widnejn, imnieher u l-grizmejn.

Mr. John Cutajar every Monday at 4pm by appointment.

Mr. Kenneth Muscat (ENT and Thyroid Specialist) every Tuesday at 4pm by appointment performs Thyroid and Neck Ultrasounds.

Mr. Imed Ben Moussa every Wednesday at 4pm by appointment.

Physiotherapist with a special interest in Dizziness / Physiotherapista b'interess speciali fl-sturdament

Ms. Jacqui Pace Balzan​ daily by appointment, phone directly on 7928 5256.

Eye Clinic and GP Clinic / Klinika tal-ghajnejn

Dr. Pierre Farrugia, Tuesday and Thursday 1:45pm, Alternate Saturdays 10:30am by appointment.

Heart Clinic (Cardiologist) / Klinika tal-qalb

Dr. Elton Pllaha Monthly Mondays by appointment.

Gynae Clinic (Gynaecologist) / Klinika tal-kura tan-nisa

Dr. Sarah Sultana Grixti alternating Tuesdays by appointment.

Botox and Filler Clinic and Fat and Cellulite Clinic

Dr. Ciskje Zarb Wednesday by appointment.

Foot Clinic (Podologist) Foot circulation test / Speċjalista tas-saqajn u Testijiet tac- cirkulazzjoni tas-saqajn

Mr. Matthew Schembri, every Thursdays 3pm by appointment.

Nutritionist / Specjalista fil-qasam ta' l-ikel

Ms. Roxanne Meli Monthly Monday afternoons by appointment, phone directly on 9985 4129 .

Speech & Language Pathologist / Terapista tad-diskors

Ms. Samantha Camilleri by appointment phone directly on 9929 1806 Wednesday and Friday afternoon.